سفارش تبلیغ
بستۀ پیشنهادی وب هاست ایران
زبان آموزی

آیا می دانی کدام یک از مردم داناترند؟ گفت : خدا [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ـ خطاب به ابن مسعود ـ]

نوشته شده توسط:   ف - اکبری شلدره  

صدای خوانش، سیمای اندرون
دوشنبه 96 فروردین 14  12:8 عصر

صدای شما هنگام خوانش متن، بخشی از پیکره ی زیستی و شخصی شماست. هوایی که نفس می‌کشید، در تن شما جاری می‌شود؛ رنگ و بوی افکار و احساسات شما را جذب می‌کند و وقتی بیرون می‌آید، سرشار از جوهره ی وجود شماست. صدا و آهنگ خواندن شما، پژواکی از اندرونه ی شماست. چیزی این چنین نزدیک به انسان باید قوی، آهنگین، ناب، جذّاب، فرح بخش و بازنمایاننده‌ی شخصیت شما باشد. (ص 15)

صدایی که از دهان شما بیرون می‌آید، چشم اندازهایی از هویت شما در اذهان شنونده ایجاد می‌کند؛ این که صاحب چه رفتاری هستید، چه اندازه در دسترس هستید، احساس طنز در شما به چه شباهت دارد و انرژی شما در چه سطحی است؛ این‌ها نمونه‌هایی معدود است که ما در صدای خود، آن‌ها را به تصویر می‌کشیم. ( ص 23)

صدا و آهنگ خوانش، بر بنیاد لحن چیره بر فضای متن، سامان می گیرد.

صدا و لحن با حس و حال خواننده و فضای متن در می آمیزد و هویت خوانشی متن را پی می ریزد. • کلمات کلیدی :
 • نظرات شما ()

  نوشته شده توسط:   ف - اکبری شلدره  

  دل تکانی
  یکشنبه 95 اسفند 29  8:8 صبح

  نو نو می‌رسد

  پس تو را هر لحظه، مرگ و رجعتی ست                           مصطفی فرمود، دنیا ساعتی ست

  هر نفس نو می‌شود دنیا و ما                                               بی‌خبر از نو شدن اندر بقا

  عمر همچون جوی، نو نو می‌رسد                                       مستمری می‌نماید در جسد

  مولوی، مثنوی معنوی، دفتر اوّل

   

  ای عزیز، هر دم و ساعت و روزمان، لطف و بهره‌ و مائده‌ای است که از آسمان الهی بر ما می‌بارد. «هر نفس آواز عشق، می‌رسد از چپ و راست».

  این مائده‌ی الهی را بزرگ و گرامی بداریم؛ یعنی همین دم و نفسی که من هم اکنون می‌کشم و می‌نویسم و تو هم اینک با استمرار آن، خواندنِ نوشته را پیش می‌بری، نعمتی از این سفره‌ی خدای مهربان است و ما روزی خورِ آن خوانِ بی کران و کناره‌ایم.

  این سخن خود، شرح وگزارشی است از آیه‌ی 114 سوره‌ی مائده، که در آن، یک بار هم واژه‌ی «عید» به کارگرفته شده‌است: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَیْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَکُونُ لَنَا عِیدًا لِّأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآیَةً مِّنکَ وَارْزُقْنَا وَأَنتَ خَیْرُ الرَّازِقِینَ».

  اکنون که همگان، مهمان سفره‌ی آن خدای صورتگر و بی صورت هستیم، از روی نیاز و با حالت التماسی از سرِ شوق و بهجت درون، درخواست کنیم و حاجت به درگاهش بریم که:

   بار خدایا، ما هر سال، خانه‌های آب و گِلمان را می‌تکانیم، امّا خانه‌ی دلمان، دیری است که غبار گرفته و تارهای عنکبوت، بر بسته است و به زنگار نشسته است، ما در این روزگار آلوده به فن و فسون و فسانه، به دل تکانی، محتاجیم. الهی، پرتوی از انوار و اشراق جان بخش و زندگی ساز و مانای خویش را بر خانه‌ی دلمان، بتابان و شبستانِ دل را چراغان و نورباران ساز.

  ای خدای حال گردان              حال ما نیکو بگردان • کلمات کلیدی :
 • نظرات شما ()

  نوشته شده توسط:   ف - اکبری شلدره  

  ساختار واژه
  پنج شنبه 95 بهمن 28  7:54 عصر

   

  زنهار و پرهیز:

  آنچه در باره ی ساخت واژه در فارسی پایه ی هفتم، گفتیم(ساده و غیرساد)؛ ره زنِ ذهن برخی از همکاران شده است؛ زیرا با اندوخته های ذهنی آنان راست نمی آید. به همین سبب، به کوتاهی آن موضوع را توضیح می دهیم:

  واژه از دید ساختار برونی و ظاهری در زبان فارسی، در نگاه نخست، به دو رده بخش می شود: ساده و غیرساده( خود سه شاخه دارد) .

  الف: ساده، ریخت و ساختی تک لَختی دارد؛ مانند« گُل، دل، شب، سیب، خوش».

  ب: وندی، یک یا چند وند( پیش یا پس) در بافت و ساخت با واژه ی ساده همراه شده است؛مانند« گُل ها، سیبک، خوش‌تر، دانشمند».

  پ: مرکّب، با هم آیی دو یا چند واژه ی ساده و آمیختن آن ها در یکدیگر؛مانند: «گل خانه، شب گرد، خوش خو».

  ت: وندی- مرکّب، آمیزش واژه های مرکب با یک یا چند وند؛مانند گل خانه ای(گل+ خانه+ ای «وند نسبت»)، خوش خویی، دانش پژوه.

  همکاران گرامی می بایست از دادن دانش نابایست به دانش آموزان بپرهیزند و به اهداف برنامه ی درسی وگنجایی ذهن یادگیرندگان توجّه فرمایند.

    • کلمات کلیدی :
 • نظرات شما ()

  نوشته شده توسط:   ف - اکبری شلدره  

  آونگ بر صلیب سوال-11
  سه شنبه 95 بهمن 5  8:39 صبح

  درنگی در خودارزیابی‌های درس یازدهم- علوم و فنون ادبی پایه ی دهم

  1.  صامت ها و مصوّت های مصراع اوّل ...( نشاید که خوبان به صحرا روند):

  • نَشاید= نَ / شا / یَد نَ: ن (صامت) + َ (مصوّت کوتاه)؛  شا: ش (صامت) + ا (مصوّت بلند)؛ یَد: ی (صامت) + َ (مصوّت کوتاه) + (صامت).

  • که= ک: (صامت) + ِ (مصوّت کوتاه).

  • خوبان= خو / بان؛ خو: خ (صامت) + و (مصوّت بلند)؛ بان: ب (صامت) + ا (مصوّت بلند) + ن (صامت).

  • به= ب: صامت + ِ (مصوّت کوتاه).

  • صحرا= صَح / را /؛ صَح: ص (صامت) + َ (مصوّت کوتاه)+ ح (صامت)؛ را: ر (صامت) + ا (مصوّت بلند).

  • روند= رَ / وَند/؛ رَ: ر (صامت)+ َ (مصوت کوتاه)؛  وَند: و (صامت) + َ (مصوت کوتاه) + ن (صامت) + د (صامت).

   2-

   -چُ نی نَست کی ها نِ پُر دَر دُ رَنج // چ نا زی ب نا مُ چ نا زی بِ گنج

                 U-- u-- u-- u- //   U-- u-- u -- u-

   - مُط رِ بان گو یی دَ را وا زَن دُ مَس تان دَر سَ ماع

  -u--- u--- u--- u-

  شا هِ دان در حا لت شو ری دِ گان در های هری

   - u --- u--- u---u-

  نکته 1: هجاهای رو به سوی هم که برابر نیستند به دلیل آن است که شاعران از اختیارات شاعری استفاده کرده‌اند که در سال‌های آینده با این اختیارات آشنا خواهیم شد.

   

  نکته 2: هجای پایان مصراع‌ها همیشه بلند است، اگر هجای کشیده یا کوتاه باشد، بلند حساب می‌کنیم.

   3-هجاهای کوتاه در بیت( تا رنج تحمّل نکنی...)؛ 8 هجای کوتاه وجود دارد.

  تا (بلند)، رَنج (کشیده)؛ تحّمل= تَ / حَم / مُل 1 هجای کوتاه؛ نکنی= نَ / کُ / نی 2 هجای کوتاه؛

  گَنج (کشیده)، نبینی= نَ / بی / نی 1 هجای کوتاه.

  تا (بلند)، شَب (بلند)، نرود= نَ / رَ / وَ د 2 هجای کوتاه؛ صُبح (کشیده)؛ پدیدار= پَ / دی / دار 1 هجای کوتاه؛

  نباشد= نَ / با / شَد 1 هجای کوتاه.

  4- برای کاربردهای گوناگون( صامت و مصوّت) نمونه های زیر...

  الف)" و ":

   صامت: وفا مهرورز روان.

   مصوّت: آهو، گیسو، خورشید.

  ب)" ی ":

   صامت: یار، یک.

   مصوّت: امید، شیون.

  پ)" ه ":

   صامت: ماه، کوه، شاه

   مصوّت: آینده، نامه، خانه، عارفانه.

  5-علامت هجاها...

  بیت اوّل: الا یا اّیها الساقی ادر کاساً و ناولها        که عشق آسان نمود اوّل ولی افتاد مشکل‌ها (حافظ)

  آ لا یا اَی یُ/ هَس سا قی/ آ دِر کا سَن/ وَ نا ول‌ها

  U ----/ u ---/ u ---/ u---

  کِ عِش قا سان/ نِ مو دو وَل/ وَ لی اُف تا / د مُش کل‌ها

  U---/ u---/ u ---/ u ---

  بیت اوّل این نظم(u - - -)،  چهار بار تکرار شده است. • کلمات کلیدی :
 • نظرات شما ()

  نوشته شده توسط:   ف - اکبری شلدره  

  او
  دوشنبه 95 دی 20  9:24 صبح

  او

  «یا أَیهَا الْإِنسَانُ إِنَّک کادِحٌ إِلَی رَبِّک کدْحًا فَمُلَاقِیهِ »( انشقاق/6)

  این سوگ نوشت و عبرت نگاشت را با سروده ای از شاعر احساس و عاطفه‌ی انقلاب «روانشاد قیصر امین پور» می‌آغازم:

  «افتاد

  آنسان که برگ،

  - آن اتفاق زرد-

  می‌افتد.

  افتاد

  آنسان که مرگ،

  - آن اتفاق سرد-

  می‌افتد؛

  اما

  او سبز بود و گرم که

  افتاد».

  اکبر هاشمی رفسنجانی بخشی عظیم از تاریخ حیات انقلاب اسلامی و زندگی هم‌نسلان من را با نام خود پیوند زده است. او برای ما همزاد با انقلاب بود. اگرچه خیزابه ها و امواج سهمگین خارجی و داخلی را زیسته بود و برخی از وابستگانش لغزشگاهایی پدید آورده بودند، اما او جایگاه خویش را حفظ کرد.

  مردی چندلایه، خویشتن‌دار، کاردیده و گرم و سرد چشیده بود.

  هاشمی رفسنجانی کتابی با عنوان «امیرکبیر قهرمان مبارز با استعمار» در سال 1346نوشت؛ از شگفت کاری‌های روزگار همین است که درست در شب فرارسیدن شهادت میرزا تقی‌خان امیرکبیر (نوزدهم دی ماه 1230 خورشیدی)، او هم بر اثر ایست قلبی، انقلاب و ایران را بدرود گفت.

  روحش در ملکوت اعلی با کرّوبیان و عرش نشینان، همبر و همنشین باد.

  امیدوارم خداوند مهربان، سرانجام امور این جهانی و آن جهانی ما را نیز به خیر و سعادت، رقم زند.

   خدایا چنان کن سرانجام کار            تو خشنود باشی و ما رستگار • کلمات کلیدی :
 • نظرات شما ()

  نوشته شده توسط:   ف - اکبری شلدره  

  متن کاوی فارسی دهم ( دنباله)
  شنبه 95 آذر 6  1:6 عصر

     قلمرو ادبی:

   

  • قالب شعر، مثنوی است و آهنگ ملایم و موسیقی فرح بخشی دارد که با درون مایه ی اثر و فضای معنوی آن همخوانی کامل دارد.

  • جناس ناهمسان(ناقص) : کار و یار؛          

  • واج آرایی: تکرار حرف « ا » و صدای « ا »؛ در بیت دوم؛

  • واج آرایی: تکرار حرف «م» در بیت چهارم؛

  • مَجاز: آدم( انسان ها)، هفت افلاک: (جهان هستی)؛

  • مجاز: پیدا و پنهان، دانا و نادان (همه جا، کلّ موجودات)؛

  • تضاد : پیدا و پنهان،دانا و نادان؛        

  •  تلمیح در بیت سوم: اشاره به رزّاق بودن خداوند (سوره الذّاریات آیة 58)؛

  • تلمیح در بیت چهارم: اشاره به آیة 4 سورة الرّحمن؛

  • تلمیح: به خلقت انسان از خاک (سورة اسرا آیة 61 ) در بیت نخست؛

  • تلمیح: بیت پایانیاشاره به آیات قرآن در مورد « دانا و توانا بودن، علیم و باخبر بودن خداوند ».

  • مراعات نظیر: کام ، زبان، گویا؛

  • مراعات نظیر: گل، بهار، رنگ؛

  • کنایه: پرده از روی چیزی برداشتن ( آشکار کردن )؛

  • متناقض‌نما: مصراع دوم بیت چهارم؛     

  • تشخیص : خندان بودن گُل؛              

  • حُسن تعلیل: علّت این که گل خندان است و به رنگ های بی شمار در می آید، شوق الهی است. این یک دلیل شاعرانه استو باعث ایجاد آرایة حُسن تعلیل می شود.

    قلمرو فکری:

      توجّه:

  خواست ما از «قلمرو فکری»، نوشتن معنای ظاهری ابیات و عبارات نیست؛ بلکه درفشرده ی پیام و پشتوانه ی فکری و اندیشگانی متن را باید نگاشت. البته، لازمه ی این کار، دانستن معنای برونی و لفظی متن است. در قلمرو فکری، چکیده ی محتوا و مقصود نهفته در آن را باید تدوین کرد؛ به همین سبب، نیاز نیست که بیت به بیت یا سطر به سطر، معنا کنیم. آن روح کلّی و معنای گسترده در فضای متن را به فراخور درک و دریافت خویش، بازگو می کنیم. بنابراین، از هر متن می توان چند جمله ی کلیدی را به درکشید که بیانگر پیکره ی فکری آن باشد.

     پیام فکری متن ستایش را می‌توان این گونه برشمرد:

   هرکاری را باید با نام آفریدگاری آغاز کنیم.

  • همه ی ما نیازمند لطف و عنایت خدای رحمان هستیم.

  • خالق و رازق همه ی عالم و آدم، اوست.

  • همه ی عالم و زیبایی هایش، جلوه ی آفرینش حق است.

  • بشر در سپاس گزاری و حق گزاری از نعمت های بیکران الهی، ناتوان است. • کلمات کلیدی :
 • نظرات شما ()

  نوشته شده توسط:   ف - اکبری شلدره  

  نمونه ای از کالبد شکافی متن فارسی دهم
  شنبه 95 آذر 6  1:5 عصر

  کالبد شکافی و گزارش متن ستایش فارسی دهم

  برای آشنایی با چند و چون آموزش در فارسی پایه ی دهم، یک نمونه از متن این کتاب را بررسیده ایم و فراپیش نهاده ایم؛ امیدواریم در هماهنگی، کارگر افتد.

  به نام کردگار هفت افلاک                     که پیدا کرد آدم از کفی خاک...

  محتوای این درس(ستایش « به نام کردگار» الهی نامه، عطّار نیشابوری )، حمد و ستایش خدا را به جا آوردن یا نوعی تحمیدیه است. در سنّت دینی، حمد و ستایش الهی در آغاز هر کار، ضروری است؛ چنان که پیامبر اکرم (ص) فرموده است: «کُلُّ أمرٍ ذی بالٍ لَم یُبدءِ ببِسم اللهِ فَهُوَ اَبتَر» هر کاری که با نام خداوند شروع نشود، ناتمام است از این رو، آغاز این کتاب نیز با ذکر نام و یاد خداوند آراسته شده است. در سنّت ادبی و فرهنگی ما، معمولاً هر کتابی و نوشته‌ای با ستایش پروردگار آغاز می شود و با نیایش به فرجام می رسد. خوش آغازی و خوش فرجامی، هنجاری پذیرفته در خلق آثار است.

  عطّار در این سروده با نگاه عمیق و مبتنی بر آموزه های قرآنی و دینی، به توصیف پدیده‌های گوناگون آفرینش (انسان و طبیعت)، پرداخته؛ سرانجام به عجز و ناتوانی خویش از توصیف حقیقت، اعتراف کرده است. این چند بیت که از صفحات مختلف الهی نامه، گزینش شده است؛ جهان نگری توحیدی عطار را نشان می دهد.

      متن را در گستره ی سه قلمرو( زبانی، ادبی و فکری)، کالبد شکافی خواهیم کرد و بدان سان که در پیش‌گفتار کتاب درسی فارسی، یادآور شده ایم، چهارچوب کالبد شناسی و نقد و تحلیل متن، همین سه قلمرو است. ما در اینجا نمونه وار، متن ستایش را بدین گونه بررسیده ایم و انتظار داریم همکاران گرامی نیز، به این ساختار پای بند باشند:

     قلمرو زبانی:

  • معنای واژگان:

  افلاک: جمع فَلَک، آسمان . فضل: کَرَم، نیکویی، بخشش. نظر: عنایت، توجّه، مدد. رزّاق : روزی دهنده .  خلّاق: آفریننده، آفریدگار. زهی: آفرین. کام: سقف دهان، مجازاً دهان، زبان. حقیقت : به راستی، به درستی، حقیقتاً. عجایب: شگفت انگیز و عجیب. یقین: یقیناً، بی گمان. جانِ جان: جوهره و اصل هر چیز.

  • ساخت واژگان

  ساده

  غیرساده

  نام

  صرفی

  غیرصرفی

  نقش ها

  مشتق

  مرکب

  مشتق-مرکّب= م- م

  کردگار=کرد+گار

  --

  --

  هفت

  رنگ ها

  دانا=دان+ ا

  --

  --

  آدم

  و...

  و...

  نادان= نا+ دان

   

  --

  --

   البته، پیداست که اگر واژه ای مانند« دانشجویان» داشته باشیم که هم « وند » صرفی دارد و هم وند اشتقاقی، در رده ی غیر ساده غیر صرفی جای می دهیم؛

  • روابط نحوی

  • بیت نخست دو جمله است، فعل جمله ی پایه( سخنم را آغاز می کنم)، حذف شده است.

  • «ی» در «کفی» به معنای وحدت و شمار است.

  • « آدم» نقش مفعولی دارد.

  • الهی در بیت دوم، منادا است.

  • پدیدارآیی: فعل مضارع اخباری از مصدر «آمدن»، در معنای «پدیدارشدن» است؛ پدیدار آیی= آشکار بشوی، نمایان شوی.

  • عجایب نقش ها:ترکیب وصفی وارونه است که به پیروی از زبان عربی، صفت برای کلمه ی جمع(نقش ها)، به صورت جمع مکسّر آمده است. این کاربرد ( جمع آوردن صفت برای موصوف جمع) به پیروی از ادبیات عرب، در زبان فارسی قدما، روایی داشته است. امروزه این شیوه، رایج نیست. به جای آن می گوییم: نقش های عجیب.

  • در کلمه« آنش» مرجع ضمیر « ش»، گل است و نقش دستوری مضاف الیهی ( رنگ هایش )دارد.

  • زهی( در بیت چهارم): شبه جمله از نوع صوت، به معنای تحسین، آفرین، خوشا و خرّما.

   

     نظرات شما ()

  نوشته شده توسط:   ف - اکبری شلدره  

  ساخت واه
  یکشنبه 95 آبان 9  3:43 عصر

  زنهار و پرهیز:

  آنچه در باره ی ساخت واژه در فارسی پایه ی هفتم، گفتیم(ساده و غیرساد)؛ ره زنِ ذهن برخی از همکاران شده است؛ زیرا با اندوخته های ذهنی آنان راست نمی آید. به همین سبب، به کوتاهی آن موضوع را توضیح می دهیم:

  واژه از دید ساختار برونی و ظاهری در زبان فارسی، در نگاه نخست، به دو رده بخش می شود: ساده و غیرساده( خود سه شاخه دارد) .

  الف: ساده، مانند« گُل، دل، شب، سیب، خوش».

  ب: وندی، مانند« گُل ها، سیبک، خوش‌تر».

  پ: مرکّب، مانند: «گل خانه، شب گرد، خوش خو».

  ت: وندی- مرکّب، مانند گل خانه ای(گل+ خانه+ ای «وند نسبت»، خوش خویی).

  همکاران گرامی می بایست از دادن دانش نابایست به دانش آموزان بپرهیزند و به اهداف برنامه ی درسی وگنجایی ذهن یادگیرندگان توجّه فرمایند. • کلمات کلیدی :
 • نظرات شما ()

  نوشته شده توسط:   ف - اکبری شلدره  

  آونگ بر صلیب سوال- 10
  شنبه 95 آبان 8  4:5 عصر

  درنگی در خودارزیابی‌های درس دهم علوم و فنون پایه ی دهم

  1- بررسی نمونه‌ها از دید آهنگ و موسیقی...

  الف: رودکی: بوی جوی مولیان آید همی.............................................................................

    ب: سعدی: ای ساربان آهسته ران کارام جانم می‌رود................................................................

   پ: حافظ: شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل...........................................................

   ت: فردوسی: بیا تا همه دست نیکی بریم......................................................................................

              ث: سعدی: ای مهر تو در دل‌ها، وی مهر تو بر لب‌ها..................................................................

  نمونه متن

  ویژگی آهنگ و موسیقی

  بوی جوی ...

  آهنگ، بُرش‌های هجایی کوتاه و تقریباً تندی دارد و گویی این معنا را به کمک موسیقی می‌خواهد به شونده برساند که « برخیز و بیا».

  ای ساربان...

  موسیقی و آهنگ این شعر ملایم و با کشش و امتداد آوایی همراه است.

  شب تاریک...

  گام‌های آوایی این شعر، کوتاه و پی در پی هستند و درنگی منظّم در میانه دارند؛ همین لَخت‌های آهنگین، توازن پاره‌های کلامی را نمایان می سازد.

  بیا تا همه...

  فشار آوایی و ضرب‌آهنگ کلام با کشیدگی و کوبندگی همراه است.

  ای مهر تو در ...

  در این جا، شاعر هر مصراع را به دو پاره‌ی آوایی متوازن، بخش کرده، ابتدای پاره‌ها را با کشش و پایان آن‌ها را با کوبش، همراه کرده است. همین ویژگی سبب شده است که شعر بار موسیقایی غنی و سرشاری داشته باشد.

  توجّه: درک آهنگ و تشخیص پَست و بلند آوایی، کشش و امتداد، گسست و بُرش‌ پاره‌های موسیقایی، پدیده‌ای ذهنی است و به ممارست فراوان، تربیت هوش موسیقایی و پرورش حافظه‌ی شنیداری نیاز دارد و البتّه به فراخور حال‌های شنونده، ادراک نیز، رنگ و آهنگی دیگر به خود می گیرد. آن چه در این تمرین، مهم است تربیت شنیداری و هوشیارسازی شاخک های حسّ شنوایی دانش آموزان است؛ این کار، پیش درآمد کسب مهارت شناخت وزن و دست‌یابی به « گوش و هوش عروضی» است.

  اکنون با بیان ویژگی‌های موسیقایی هر شعر، می توان در باره‌ی تفاوت یا شباهت آوایی و تناسب یا ناهماهنگی آن‌ها سخن گفت؛ این کار را برای ورزش‌های ذهنی بیشتر، به دانش آموزان واگذارید.

   2- بیان تفاوت عواطف و حسّ و حال حاکم بر فضای متن...

  نمونه متن

  ویژگی عاطفی و حسّ و حال متن

  ای نفس ....

  حالت عاطفی شاد، طرب انگیز و فرح‌بخشی دارد و گویی خبرخوشی را می‌خواهد برای شنونده، بازگو کند.

  زین درد، ...

  حال و هوای سوگ و اندوه، بر فضای شعر، چیره است. آهنگ سنگین و آرام، حالت سوگواری و مرثیه را برجسته‌تر می‌کند.

  معشوقه ...

  حسّ و حال حاکم بر فضای این شعر، حالت شور و نشاط، پایکوبی و شادی و بَهجَت درونی است.

  حال دل ...

  حسّی آرام، ملایم و لطیف دارد؛ همچون حالت کسی که سر فراگوش شما می‌آورد و به آهستگی از درد دل خویش سخن می‌گوید.

  دیو پیش ...

  حالت رسمی، خشک و مستقیم پندگویی و اندرز دادن بر فضای شعر، چیره است.

  جهانا ...

  حالت نکوهش از گردش ایّام و جفای روزگار، ناخشنودی آمیخته به درد و حسرت، ویژگی عاطفی این شعر است.

   توجّه: برای بیان تفاوت ها، نخست باید ویژگی عاطفی و حسّ و حال چیره بر فضای عمومی متن را تعیین کرد. با شناخت و توصیف فضای عاطفی متون، آنگاه می توان آنها را با یکدیگر سنجید و سپس شباهت و ناهمگونی حس و حال متن ها را گزارش کرد.

  بنابراین، اصلی‌ترین مرحله، ارتباط با متن و درک فضای عاطفی آن است؛ این کار سبب می‌شود هنگام خواندن، با متن، هم‌حس شویم و با شخصیت‌های متن، هم‌ذات‌پنداری کنیم و محتوا را آسانتر، بفهمیم. پس از این مرحله، بازگویی تفاوت حسّ و حال متن، ساده است؛ مثلاً نمونه‌ی نخست، شاد و فرح‌بخش است و نمونه‌ی دوم حالتی اندوه‌گُسارانه و محزون دارد؛ باقی نیز به همین سبک و سان خواهد بود.

     نظرات شما ()

  نوشته شده توسط:   ف - اکبری شلدره  

  آونگ بر صلیب سوال- 1-9
  سه شنبه 95 مهر 27  2:22 عصر

   

  کارگاه تحلیل فصل دوم  کتاب علوم و فنون ادبی پایه ی دهم

  1-    بررسی قلمرو زبانی ....

  الف: شعر رودکی:

  ·        واژه ها بیشتر ساختمانی ساده دارند: بو، جو، یاد، یار، ریگ، آمو، راه، پا، و....

  ·        به کار گیری « همی » به جای «می » در پایان فعل؛

  ·        کاربرد واژگانی گه امروزه دچار تغییر یا فرمواشی شده اند: خنگ، زی، میر.

  ·        بیشینه ی واژگان فارسی هستند.

  ·        زبان شعر ساده؛

  ·        سادگی و کوتاهی جمله‌ها؛

             ب: شعر منوچهری:

  ·        واژه های عربی به نسبت شعر رودکی در این نمونه، بیشتر است، مانند: الا، منزل، طبل، محمل، مقابل، قصد.

  ·        کاربردهای ویژه ی واژگانی: خمیگی، فرو هل، تبیره زن.

  ·        فراوانی ساخت های ترکیبی به نسبت شعر رودکی، مانند: پیشاهنگ، تبیره زن، شتربانان،

  ·        به کار گیری فعل های پیشوندی، مانند: فرو هل، فرو شد؛

  ·        سادگی، کوتاهی جمله‌ها؛

  ·        -زبان شعر ساده.

  2 بررسی قلمرو ادبی نمونه ها...

   الف: تاریخ بلعمی:

  ·        تشخیص: قلم را فرمود؛

  ·        تضمین، آوردن حدیث در میان سخن؛

  ·        تکرار واژه، آفرید، قلم و فرمود. ( البتّه، در این جا تکرار، کارکرد ادبی ندارد)؛

  ·        تلمیح: کلّ عبارت به خلقت و آفرینش اشاره دارد.

  ب: اسرارالتوحید:

  ·        مراعات نظیر: درزی و دوختن و قبا؛

  ·        به کار گیری شعر در میان نثر؛

  ·        کنایه: «در پای کسی افتادن»؛ احترام و ادب و تواضع نمودن.

  ·        *توجّه: بهره گیری اندک از آرایه های ادبی، بیانگر ساده بودن نثر در دوره ی نخست است.

   پ: مرزبان نامه:

  ·        -بهره گیری از کلمات هم وزن و هم آهنگ: خدمات و مقامات، مشکور و مقبول و مبرور، سرمایه و پیرایه، تقبّل و تکفّل؛

  ·        -بهره گیری از آرایه ی تشبیه: غرقاب فنا، پیرایه ی عفاف، آبگینه ی امل؛

  ·        کنایه: «دست در چیزی آویختن»، کنایه از گرفتن، چنگ ردن و متوسّل شدن؛ « پشت به چیزی دادن»، کنایه از تکیه دادن و آرامیدن؛

  ·        استعاره: دیوار فراغت.

   3-بررسی قلمرو فکری نمونه ها...

  الف: گرشاسپ نامه:

  اسدی توسی در این بخش، از شهری یاد می کند و بت خانه و ایوان و درخت آن را وصف می کند. این توصیف مبتنی بر دریافت های حسی و سواد دیداری است. بنابراین، شعر، عینی و طبیعت‌گرا است.

  ب: شعر آغاجی:

  در این جا، شاعر به بارش برف، چشم دوخته و چگونگی پایین آمدن و حرکت برف را در توفان و بوران، به گریز کبوتران از مقابل پرنده ی شکاری باز، مانند کرده است. بنابراین، شاعر، هوای برفی و آسمان برفناک را می بیند و توصیف می کند و یک منظره ی طبیعی و محسوس را تصویر می نماید. شعر، طبیعت گرا و فرح بخش است.

  *ابوالحسن علی بن الیاس آغاجی یا آغاجی بخارایی شاعر و  از بزرگان دربار سامانی و   هم‌روزگار با نوح بن منصور سامانی و دقیقی بود. ظاهراً واژه ی « آغاجی» ترکی و به معنای حاجب و دربان مخصوص سلاطین بوده است. وی هم به فارسی و هم به عربی، شعر می سرود. نام وی را آغجی و آغاچی نیز آورده‌اند.

  پ: شعرانوری:

  این شعر نکوهشی شبیه به مدح و ستایش است که با چاشنی طنز درآمیخته است. شاعر صفتی(بی توجّهی به مردم و نشنیدن صدای آنان)، از ممدوح خود را ناپسند می‌بیند و آن را نکوهش می‌کند و به زبان طنز، می گوید: «سرت به آسمان می‌ساید، به همین سبب، فقط صدای آسمانیان را می شنوی و حرف مردم را نمی‌شنوی؛ گوش تو نسبت به سخن مردم، سنگین است؛ تو گران گوشی، ای خواجه! بیم ما آن است که تو، عمری دراز بیابی».

     نظرات شما ()

  <      1   2   3   4   5   >>   >

  لیست کل یادداشت های این وبلاگ
  آمده ماهِ محرّم
  خوانش پذیری متون
  این روزها
  هوای مکتب خانه
  آفرینش سراپا صنعت
  کی بوده ای نهفته
  نگفتم روزه، بسیاری نپاید
  چگونه می نویسم
  حکمت یا حافظه
  چشم عقاب و دل شهباز
  صدای خوانش، سیمای اندرون
  دل تکانی
  ساختار واژه
  آونگ بر صلیب سوال-11
  او
  [همه عناوین(189)][عناوین آرشیوشده]

  شنبه 96 مهر 1

  کل:   235720   بازدید

  امروز:   156   بازدید

  دیروز:   79   بازدید

  فهرست

  [خـانه]

  [ RSS ]

  [ Atom ]

  [شناسنامه]

  [پست الکترونیــک]

  [ورود به بخش مدیریت]

  پیوندهای روزانه

  وبلاگ ادبی [249]
  سایت های ادبی [258]
  گروه ادبیات فارسی [653]
  [آرشیو(3)]

  آشنایی با من

  زبان آموزی

  لوگوی خودم

  زبان آموزی

  دسته بندی یادداشتها

  مقتل[2] . مقتل ، فدایی مازندرانی ، ادب عاشورایی . مقتل فدایی مازندرانی . مقتل فدایی مازندرانی ، نوحه ها . نگرش شبکه ای ، فارسی ششم، رویکردخاص،رویکردعام، برنامه ی درسی ملی . نوروز . واژه های مصوّب . آبشخور . آداب نوشتن ، هنجارهای درست نویسی . آموزش ، فراشناخت ، هداف ، مراحل . آهنگ، لحن، عاطفه و فضای حسّی متن، ادبیات، علوم و فنون . آوردگاه، علوم، فنون، ادبیات، فارسی، دهم . انشا ،توسعه ی تفکر و پرورش توانایی . ایران . ایستگاه سوم - علوم - فنون . تربیت . جشن . جنیدی . حافظ . خودارزیابی، پاسخ، علوم و فنون، ادبی، پایه ی دهم، کتاب درسی. . دگردیسی،فرارفتن،خاک شدن ،شکفتن،تیمار نفس سرگش . زبان . زبان آموزی،درهای علوم،حواس برونی . زبان، بافت ها و باروها، زمان.دگردیسی. . شعر فاطمی . صلاحی . صور خیال . طنز . علوم ، فنون، ادبیات، کارگاه، کالبدشکافی، فصل، پایه ی دهم . علوم و فنون، ادبی، خودارزیابی، تاریخ ادبیات . علوم، فنون، ادبی، خودارزیابی، دهم، قلمرو ها . علوم، فنون، ادبیات، کالبدشکافی، قلمرو ها، کتاب درسی . علوم، فنون، دهم، خوانش و نگارش . غزلیات شمس ، مولانا جلال الدین . فارسی دهم، کالبد شکافی، قلمرو ها . فدایی ، اربعین . فدایی مازندرانی . فدایی مازندرانی ، صور خیال ، شعر عاشورایی . فدایی مازندرانی، مرثیه، هلال غم، محرم . فرهنگستان . قرآن . کارگاه، تحلیل، علوم ،فنون، ادبیات، بازآموزی، یادیاری . کلیات، سوگ نامه، عاشورایی ، فدایی، مقتل منظوم . کودک . متن، جهان متن، رابطه، خوانش، چندآوایی . متن، مقام، حال و لحن .

  آرشیو

  زبان آموری
  عاشورایی
  روش های یاد دهی - یادگیری
  بهاریه
  خواندن
  مولوی جلال فرهنگ
  فرهنگستان
  نام ها و یاد ها
  سپاس نامه
  درودی چو نور دل
  مهارت های نوشتاری

  اشتراک

   

  طراح قالب

  www.parsiblog.com