كل عناوين نوشته هاي ف - اكبري شلدره

ف - اكبري شلدره
[ شناسنامه ]
مايگانِ زبان ...... پنج شنبه 96/10/28
نگارشِ خودكار ...... چهارشنبه 96/9/29
عدالت و جنايت ...... يكشنبه 96/8/28
غم اين خفته ي چند ...... دوشنبه 96/8/22
چهلواره ي عاشورايي ...... چهارشنبه 96/8/17
خوانش و فهمش ...... يكشنبه 96/8/7
متن هاي خوانش پذير ...... چهارشنبه 96/7/19
آمده ماهِ محرّم ...... پنج شنبه 96/6/30
خوانش پذيري متون ...... پنج شنبه 96/6/16
اين روزها ...... سه شنبه 96/5/24
هواي مکتب خانه ...... چهارشنبه 96/5/18
آفرينش سراپا صنعت ...... جمعه 96/5/6
کي بوده اي نهفته ...... جمعه 96/4/9
نگفتم روزه، بسياري نپايد ...... چهارشنبه 96/3/31
چگونه مي نويسم ...... دوشنبه 96/3/8
   1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست آرشيو شده ها