كل عناوين نوشته هاي ف - اكبري شلدره

ف - اكبري شلدره
[ شناسنامه ]
بي بهاترين ارزِ عالم ...... سه شنبه 97/2/18
دويِ اِمدادي ...... يكشنبه 97/2/9
آواخواني و خاموش خواني ...... چهارشنبه 97/1/22
آواي هستي ...... دوشنبه 96/12/7
مهارتهاي برون مَدرسي زبان ...... سه شنبه 96/11/17
مايگانِ زبان ...... پنج شنبه 96/10/28
نگارشِ خودكار ...... چهارشنبه 96/9/29
عدالت و جنايت ...... يكشنبه 96/8/28
غم اين خفته ي چند ...... دوشنبه 96/8/22
چهلواره ي عاشورايي ...... چهارشنبه 96/8/17
خوانش و فهمش ...... يكشنبه 96/8/7
متن هاي خوانش پذير ...... چهارشنبه 96/7/19
آمده ماهِ محرّم ...... پنج شنبه 96/6/30
خوانش پذيري متون ...... پنج شنبه 96/6/16
اين روزها ...... سه شنبه 96/5/24
   1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست آرشيو شده ها